(Virtuele) Algemene Ledenvergadering 2024

AV TC Kasteel van Ham 2024

Sinds de coronajaren zijn wij voor de Algemene Vergadering overgeschakeld van een fysieke presentatie in ons clubhuis naar een virtueel document. Wij kregen daar enkel positieve commentaar op omdat ieder lid nu de clubresultaten en -nieuwsjes kon bekijken en analyseren wanneer het haar/hem uitkwam. Een PDF-document was beschikbaar en kon gedownload en bekeken worden. Ondanks dat corona vandaag dus meer uit het beeld verdwenen is blijven wij de AV virtueel houden en dus net als verleden jaar zal deze AV niet fysiek doorgaan maar kunnen alle leden vanaf eind februari een presentatie downloaden via deze website, met de resultaten van 2022 en 2023 en het budget van 2024. Het paswoord om dit PDF-bestand te openen werd U toegestuurd via een mail-nieuwsbrief.

Elk lid mag (schriftelijk) vragen stellen of opmerkingen maken (tckasteelvanham@hotmail.com). Alle vragen zullen gepubliceerd en beantwoord worden via dit kanaal en via de website.

Leden die zich geroepen voelen om in de toekomst deel uit te maken van de vernieuwde bestuursploeg mogen zich altijd via mail (tckasteelvanham@hotmail.com) melden. Elke hulp is welkom.

Vermits elke Algemene Vergadering een belangrijke mijlpaal is in de jaarlijkse verdere ontplooiing van onze club hoopt het bestuur van TC Kasteel van Ham op heel wat interesse van onze leden.

Eddy Meysmans

Voorzitter TC Kasteel van Ham