Agenda Algemene Ledenvergadering 10 januari 2020

Download hier de presentatie van de Ledenvergadering.

AV TC Kasteel van Ham 10012020

Alle leden worden vriendelijk uitgenodigd op de Algemene Vergadering van TC Kasteel van Ham. De samenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 10 januari 2020 om 19u30 in de sporthal van Steenokkerzeel (Hertblocklaan). Ook dit jaar zijn er weer een aantal aanpassingen en zeer interessante topics om te presenteren en bespreken.

 Agenda :

– Overzicht 2019

– Voorstelling nieuwe, aangepaste bestuursploeg

– Stand van zaken (nieuw) clubhuis

– Financiële Resultaten 2019

– Budget 2020

– Kwijting

– Diverse

– Q&A

 Leden die zich geroepen voelen om in de toekomst deel uit te maken van de vernieuwde bestuursploeg mogen zich via mail (tckasteelvanham@hotmail.com) melden tot de dag voor de AV en zullen met veel plezier ook voorgesteld worden op deze AV. Ook indien iemand een voorstel heeft dat op de Algemene Vergadering aan alle leden zou moeten voorgelegd worden kunt men dit via ons mailadres op de agenda laten zetten.

Vermits elke Algemene Vergadering een belangrijke mijlpaal is in de verdere ontplooiing van onze club hoopt het huidige en toekomstige bestuur van TC Kasteel van Ham op heel wat interesse van onze leden en rekenen wij op jullie aanwezigheid op en deelname aan deze Algemene Vergadering. We zien elkaar op 10 januari.