Agenda Algemene Ledenvergadering vrijdag 8 januari 2021

Download hier de presentatie van de Ledenvergadering 2020.

AV TC Kasteel van Ham 10012020

Alle leden worden vriendelijk uitgenodigd op de Algemene Vergadering van TC Kasteel van Ham. De samenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 8 januari 2021 om 19u30 in de sporthal van Steenokkerzeel (Hertblocklaan). Ook dit jaar zijn er weer een aantal aanpassingen en zeer interessante topics om te presenteren en bespreken.

 Agenda :

– Overzicht 2020

– Voorstelling bestuursploeg

– Stand van zaken (nieuw) clubhuis

– Financiële Resultaten 2020

– Budget 2021

– Kwijting

– Diverse

– Q&A

 Leden die zich geroepen voelen om in de toekomst deel uit te maken van de vernieuwde bestuursploeg mogen zich via mail (tckasteelvanham@hotmail.com) melden tot de dag voor de AV en zullen met veel plezier ook voorgesteld worden op deze AV. Ook indien iemand een voorstel heeft dat op de Algemene Vergadering aan alle leden zou moeten voorgelegd worden kunt men dit via ons mailadres op de agenda laten zetten.

Vermits elke Algemene Vergadering een belangrijke mijlpaal is in de verdere ontplooiing van onze club hoopt het bestuur van TC Kasteel van Ham op heel wat interesse van onze leden en rekenen wij op jullie aanwezigheid op en deelname aan deze Algemene Vergadering. We zien elkaar op vrijdag 8 januari.