(Virtuele) Algemene Ledenvergadering 2023

AV TC Kasteel van Ham 2023

2022 was het eerste jaar sinds 2019 dat vrij “normaal” verlopen is : we namen deel aan een aantal competities (interclub, Leuvense interclub, …), er werd een clubkampioenschap georganiseerd, jeugdstages, een succesvol open tornooi. Corona was en is niet verdwenen maar wij hebben met zijn allen er tegen gevochten en de overwinning is nabij.

Tijdens de voorbije coronajaren zijn wij voor de Algemene Vergadering noodgedwongen moeten overschakelen van een fysieke presentatie naar een virtueel document. Wij kregen daar in feite enkel positieve commentaar op omdat ieder lid nu de clubresultaten en -nieuwsjes kon bekijken en analyseren wanneer het hem uitkwam. Een PDF-document was beschikbaar en kon gedownload en bekeken worden. Ondanks dat corona dus meer uit het beeld verdwenen is blijven wij de AV virtueel houden en dus net als verleden jaar zal deze AV niet fysiek doorgaan maar kunnen alle leden vanaf 23 januari een presentatie downloaden via deze website, met de resultaten van 2021 en 2022 en het budget van 2023. Het paswoord om dit PDF-bestand te openen werd U toegestuurd via een mail-nieuwsbrief.

Elk lid mag (schriftelijk) vragen stellen of opmerkingen maken (tckasteelvanham@hotmail.com). Alle vragen zullen gepubliceerd en beantwoord worden via dit kanaal en via de website.

Leden die zich geroepen voelen om in de toekomst deel uit te maken van de vernieuwde bestuursploeg mogen zich altijd via mail (tckasteelvanham@hotmail.com) melden. Elke hulp is welkom.

Vermits elke Algemene Vergadering een belangrijke mijlpaal is in de jaarlijkse verdere ontplooiing van onze club hoopt het bestuur van TC Kasteel van Ham op heel wat interesse van onze leden.

Eddy Meysmans

Voorzitter TC Kasteel van Ham