(Virtuele) Algemene Ledenvergadering 2022

AV TC Kasteel van Ham 2022

Ondanks dat het coronavirus nog altijd wild om zich heen sloeg hebben wij in 2021 toch volop kunnen en mogen tennissen. Spijtig genoeg zijn wel alle competities in het water gevallen en waren er dus geen interclubcompetities en tornooien binnen de club. Wij zijn nochtans zeer verwachtingsvol wat betreft 2022. Dank zij de inentingen en de boosterprik hopen wij in 2022 toch een “normaal” tennisjaar te mogen beleven, zowel voor de jongeren als voor de ietwat grijzere tennisbevolking van TC Kasteel van Ham.

Een van de coronamaatregelen vertaalt zich in onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Net als verleden jaar zal deze AV niet fysiek doorgaan maar kunnen alle leden vanaf nu een presentatie downloaden via deze website, met de resultaten van 2020 en 2021 en het budget van 2022. Het paswoord om deze presentatie te openen heeft elk lid afzonderlijk gekregene via een nieuwsbrief.

Elk lid mag (schriftelijk) vragen stellen of opmerkingen maken (tckasteelvanham@hotmail.com). Alle vragen zullen gepubliceerd en beantwoord worden via dit kanaal en via de website. Veiligheid en gezondheid gaan boven alles.

Leden die zich geroepen voelen om in de toekomst deel uit te maken van de vernieuwde bestuursploeg mogen zich altijd via mail (tckasteelvanham@hotmail.com) melden. Elke hulp is welkom.

Vermits elke Algemene Vergadering een belangrijke mijlpaal is in de jaarlijkse verdere ontplooiing van onze club hoopt het bestuur van TC Kasteel van Ham op heel wat interesse van onze leden.

Eddy Meysmans

Voorzitter TC Kasteel van Ham